Mặc váy mà dạng háng thế này trước người khác thì là ý gì đây ?