Clip: Some em gái Việt trong tiếng nhạc chát chúa.