Clip: Chịch bé Nhi CT, em chỉ cần nằm và lên đỉnh thôi !